| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XXXII/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591z póź. zmianami), art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.-Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz.587). Rada Gminy w Opatowie uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł. za 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł. od 1 ha powierzchni

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł. za 1 m2powierzchni

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

1. Handel z ręki , kosza- 4,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego - 7,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą - 10,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego -10,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego -12,00 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »