| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/XVI/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust.1 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.)   Rada Gminy Starcza uchwala:  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości:  

1) Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,87 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:  

-   do 1000m 2 - 0,20 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

-   od nadwyżki powyżej 1000m 2 - 0,16 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

2) Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych -   0,68 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   19,00 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   - 10,65 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   dzialalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   5,20 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej   ,  

3) Od budowli   -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust.3-7.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie gminy.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »