| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawieustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 17 i   art. 19 pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   dnia 14 sierpnia 2012 poz. 587).  

Rada Gminy w   Ujsołach  
uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dzienna stawka opłaty miejscowej w   miejscowościach Gminy Ujsoły tj. w   Ujsołach oraz Złatnej wynosi:  

1)   Od dzieci i   młodzieży -   1,14 zł.  

2)   Od emerytów i   rencistów -   1,14 zł.  

3)   Od pozostałych   2,08 zł.  

§   2.   Opłatę miejscową pobierają właściciele ośrodków wczasowych, pensjonatów, kwater od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w   celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, zgodnie z   wykazem:  

1.   Pan Mirosław Falkus i   Adam Woźnicki P. H. ADAMIR Sj. A. Woźnicki, M. Falkus.  

2.   Pani Maria Szczotka Pokoje gościnne „Za Borem” .  

3.   Pani Danuta Fujak – Pokoje gościnne „U Danusi”.  

4.   Pani Elżbieta Ciapka "Gawra" Noclegi i   Wyżywienie.  

5.   Pan Andrzej Gola Wynajem Pokoi Za Borem.  

6.   Pan Grzegorz Miesiączek wynajem pokoi Złatna Huta.  

7.   Pani Barbara Urbańczyk Dom Wypoczynkowy Barbara.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy w   Ujsołach z   dnia 15 grudnia 2011 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w   miejscowościach Ujsoły i   Złatna w   2012 roku.  

§   5.   1.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

3.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »