| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 r., stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr XVI/1/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2013 ROK

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyprodukowane po roku 1995

566,-

1.066,-

1.194,-

Samochody posiadające Certyfikat Euro, i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

626,-

1.128,-

1.254,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane po roku 1995

690,-

1.194,-

1.444,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

752,-

1.254,-

1.506,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w

12

15

1.532,-

1.568,-

15

1.946,-

1.970,-

3 osie

Stawka podatku w

12

19

1.970,-

1.996,-

19

23

2,000,-

2.034,-

23

2.446,-

2.474,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w

12

27

2.322,-

2.384,-

27

29

2.384,-

2.512,-

29

2.570,-

2.858,-

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej

po 1995 roku

Stawka podatku w

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7 ton

1.506,-

1.382,-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.632,-

1.568,-


b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawaka podatku w

12

25

1.646,-

1.658,-

25

31

1.658,-

1.668,-

31

1.722,-

2.232,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

40

1.756,-

2.100,-

40

2.100,-

2.886,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

316,-

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995

292,-

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w

12

25

316,-

390,-

25

390,-

684,-

2 osie

Stawka podatku w

12

28

262,-

376,-

28

33

750,-

1.034,-

33

38

1.034,-

1.530,-

38

1.402,-

2.070,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

38

826,-

1.146,-

38

1.146,-

1.560,-

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie

Mniej niż 16 miejsc

Od 16 i mniej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w

Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

730,-

1.006,-

1.946,-

Wyprodukowanych po roku 1995

690,-

942,-

1.882,-


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »