| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/2102 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.142,poz 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r Dz. U nr 95, poz. 613z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012, poz. 587)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej zajętej powierzchni w wysokości 12zł za stanowisko nie przekraczające 4m², natomiast po przekroczeniu powierzchni 4m² za każdy następny 1m² stawka wynosi 3 zł.

2. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty w wysokości 757,79zł

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się dziennie od handlujących na targowisku, która płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa

3. Inkasenci pobierający należną opłatę targową zobowiązani są wydać wpłacającemu dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 3.

Inkasentów do poboru opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4.

Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 października 2011r w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2010r Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru,

2) uchwała nr XLVIII/383/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów nr XXXIX/293/2009 z dnia 26 października 2009r

3) uchwała nr XXXIX/293/2009 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów nr XXVII/197/2008 z dnia 22 października 2008r

4) uchwała Nr XXVII/197/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 października 2008r . w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »