| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XVI/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych file:///C:/Documents%20and%20Settings/Info/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/C94885BE-6001-41B5-B465-35C209C36A05/LegalAct.html&_ftn1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm/, ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Irządze Określa się wysokość rocznych stawek podatku odśrodków transportowych na 2013r.

1) Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

a) powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 1, art. 10 ust 1 pkt 1 lit. abc

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej3.5 do 5.5 włącznie

Powyżej 5.5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i

Mniej niż 12

Stawka

podatku w złotych

690.-

1 100.-

1 350.-

b) równej lub wyższe niż 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 2, art. 10 pkt 1 ust 2

Dopuszczalna masa
Całkowita

2
o s i e

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku

w złotych

12

13

930.-

600.-

13

14

940.-

800.-

14

15

950.-

960.-

15

1 300.-

1 350.-

3 o s i e

stawka podatku w złotych

12

17

980.-

700.-

17

19

990.-

1.100.-

19

21

1.000.-

1.300.-

21

23

1.010.-

1 500.-

23

25

1 058,07

1 650.-

25

1.058,07

1 650.-

4 osie i więcej

12

25

stawka podatku w złotych

900.-

1.000.-

25

27

1.040.-

1100.-

27

29

1.660.-

1 730.-.

29

31

1 730.-

2.580. -

31

1 730.-

2.580.-.

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3.5 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3,art. 10 ust 1 pkt 4)

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.000.-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

7 ton i poniżej 12 ton

1.200.-

b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 art. 10 ust 1 pkt 4)

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

2
o s i e

Nie minie
Niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w

Stawka podatku w

12

18

1.300.-

1.300.-

18

25

1.310.-

1.400.-

25

31

1.410.-

1.480.-

31

1.490.-

2 050.-

3 osie i więcej

12

40

Stawka podatku w złotych

1.610.-

1.800,.-

40

1.800.-

2.680..-

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 5) - przyczepy lub naczepy kwota 400.-zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 6, art. 10 ust 1 pkt 6)

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś

Nie mnie

niż

Mniej

niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

podobne

Inny system zawieszenia

osi

Stawka podatku w złotych

12

18

170.-

330.-

18

25

190.-

333,83-

25

350.-

590.-

2 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

28

220-

340.-

28

33

650.--

890.-

33

38

900.-

1.350.-

38

1.200.-

1.780.-

3 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

38

710.-

1.400.-

38

990.-

1.500.-

5) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art 8 pkt 7, art. 10 pkt 7 )

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30

Miejsc

Stawka podatku w złotych

1.580.-

2.000.-

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą . Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.57/VIII/2011 z dn. 01 grudnia 2011r

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »