| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.76.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Lyski opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 24,00 zł od jednego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4.

Pobór opłaty prowadzony będzie w drodze inkasa przez inkasentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lyski.

§ 5.

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przekazane przez inkasenta do Urzędu Gminy Lyski w terminie 7 dni po upływie miesiąca.

§ 6.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.76.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »