| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art.15 i art. 19 pkt 1 lit.”a”, pkt 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 /, na wniosek Komisji Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska.

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

Ustalić dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 T - 40,00 zł ,

2) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego - 25,00 zł,

3) z samochodu osobowego - 20,00 zł,

4) ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na targowisku w nocy:

a) zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2- 11,50 zł,

b) zajmującego powierzchnię handlową od 2 do 5 m2- 15,60 zł,

c) za każdy następny m2powyżej 5 m2- 11,50 zł,

5) z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. - 11,50 zł

§ 2.

Pobór opłat odbywa się w drodze inkasa. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa

odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 4.

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

              Projekt uchwały w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie jest zgodny z art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art.15,16 i 19 pkt 1 lit.”a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z poźn. zm./. I w nawiązaniu do ww. przepisów ustaw opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaż na targowiskach. Targowiskami, są wszystkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

              Co prawda opłaty targowe stanowią minimalny udział w dochodach budżetu miasta ogółem, to jednak istnieje potrzeba zmiany ich stawek. W związku z tym, stawki podlegają zmianom na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu inflacji i nie mogą przekroczyć kwoty zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych. Ponadto z uwagi na wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ceny są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

L.p.

Dotyczy sprzedaży:

Stawki dzienne
opłaty targowej
w roku 2012

Stawki opłaty dziennej podniesione o wskaźnik 4%

Stawki dzienne
opłaty targowej
na roku 2013

Uwagi

1

z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 T


38,50 zł.


40,04 zł


40,00 zł.
podniesiono o 3,9%

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r.r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2013 r.:
1.               stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie.

2

z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego

24,00 zł

24,96 zł

25,00 zł
podniesiono o 4,17%

3

z samochodu osobowego

19,50 zł

20,28 zł

20,00 zł
podniesiono o 2,6%

4

ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na targowisku w nocy:
- zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2
- zajmującego powierzchnię od 2 do 5 m 2
- za każdy następny m 2 powyżej 5 m 2

11,00 zł


15,00 zł


11,00 zł

11,44 zł


15,60 zł


11,44 zł


podniesiono o:

11,50 zł
4,5%

15,56 zł 4%

11,50 zł
4,5%

5

z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp .

11,00 zł

11,44 zł

11,50 zł.
podniesiono o 4,5%

                                                       

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »