| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art.40 ust.1 art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5,art 7ust.3 i art.19 pkt 1 lit a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r  (M.P. z 14 sierpnia  2012 r., poz.587) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na cele statutowe ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku, kultury, działalności opiekuńczo – wychowawczej, publicznej służby zdrowia za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stowarzyszeń użyteczności publicznej i komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz zajęte na cele obronności Państwa.

§ 3. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 zł płatną w dniu sprzedaży w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik do Uchwały Nr 189/XXII/12
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »