| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić na terenie gminy roczne stawki podatku od środków transportowych
w następujących wysokościach:

1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

600,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

552,00 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

852,00 zł

c)

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1056,00 zł

d)

od 12 t i poniżej 16 t

1308,00 zł

e)

od 16 t i poniżej 24 t

1656,00 zł

f)

od 24 t i poniżej 29 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2004,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

2364,00 zł

g)

od równej lub wyższej niż 29 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2004,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne

2448,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i więcej osi jezdnych

2568,00 zł

2)

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5 t i poniżej 12 t

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1404,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1356,00 zł

b)

od 12 t i poniżej 31 t

1800,00 zł

c)

od 31 t i poniżej 40 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1752,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2028,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

1836,00 zł

d)

równej lub wyższej niż 40 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1800,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2364,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

2664,00 zł

3)

od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)

od 7 t i poniżej 12 t :

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

600,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

552,00 zł

b)

od 12 t do 24 t włącznie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

708,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

984,00 zł

c)

powyżej 24 t i poniżej 33 t

1020,00 zł

d)

od 33 t do 36 t włącznie

1356,00 zł

e)

powyżej 36 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1404,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

1776,00 zł

4)

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

996,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

948,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1716,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1668,00 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S. A. nr rachunku 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
lub w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy corocznie określa wysokość stawek w zakresie podatku od środków transportowych, mając na względzie określone na terenie całego kraju stawki minimalne i maksymalne. W stosunku do roku poprzedniego stawki podatku nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »