| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić na terenie gminy roczne stawki podatku od środków transportowych
w następujących wysokościach:

1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

600,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

552,00 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

852,00 zł

c)

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1056,00 zł

d)

od 12 t i poniżej 16 t

1308,00 zł

e)

od 16 t i poniżej 24 t

1656,00 zł

f)

od 24 t i poniżej 29 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2004,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

2364,00 zł

g)

od równej lub wyższej niż 29 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2004,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne

2448,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i więcej osi jezdnych

2568,00 zł

2)

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5 t i poniżej 12 t

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1404,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1356,00 zł

b)

od 12 t i poniżej 31 t

1800,00 zł

c)

od 31 t i poniżej 40 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1752,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2028,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

1836,00 zł

d)

równej lub wyższej niż 40 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1800,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2364,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

2664,00 zł

3)

od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)

od 7 t i poniżej 12 t :

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

600,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

552,00 zł

b)

od 12 t do 24 t włącznie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

708,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

984,00 zł

c)

powyżej 24 t i poniżej 33 t

1020,00 zł

d)

od 33 t do 36 t włącznie

1356,00 zł

e)

powyżej 36 t:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1404,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

1776,00 zł

4)

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

996,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

948,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1716,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1668,00 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S. A. nr rachunku 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
lub w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy corocznie określa wysokość stawek w zakresie podatku od środków transportowych, mając na względzie określone na terenie całego kraju stawki minimalne i maksymalne. W stosunku do roku poprzedniego stawki podatku nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »