| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust, 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 . ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z   2001 r. poz.1591 z   p.zm.) , art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587) oraz Załączników Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (MP Nr 148 poz. 743)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton :  

infoRgrafika

b)   równej lub wyższej wartości niż 12 ton:  

infoRgrafika

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

infoRgrafika

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w   kwocie:  

a)   przyczepy lub naczepy wyprodukowane w   roku 1995 i   później -   694 zł  

b)   przyczepy lub naczepy wyprodukowane do roku 1995 -   832 zł  

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w   kwocie:  

infoRgrafika

5.   Od autobusów o   liczbie miejsc siedzących:  

infoRgrafika

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy szkolne .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XV/89/11 Rady Gminy Świnna z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »