| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust, 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 . ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z   2001 r. poz.1591 z   p.zm.) , art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587) oraz Załączników Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (MP Nr 148 poz. 743)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton :  

infoRgrafika

b)   równej lub wyższej wartości niż 12 ton:  

infoRgrafika

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

infoRgrafika

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

infoRgrafika

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w   kwocie:  

a)   przyczepy lub naczepy wyprodukowane w   roku 1995 i   później -   694 zł  

b)   przyczepy lub naczepy wyprodukowane do roku 1995 -   832 zł  

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w   kwocie:  

infoRgrafika

5.   Od autobusów o   liczbie miejsc siedzących:  

infoRgrafika

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy szkolne .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XV/89/11 Rady Gminy Świnna z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »