| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/167/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r, o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 Nr 142 poz.1591 z   p.zm), art.19 pkt.1 lit. a   i pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (t j. Dz. U. Nr z   2010 r. Nr 95 poz.613 p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się w   2013 r. wysokość dziennych stawek opłaty targowej w   zależności od form prowadzenia handlu :  

1)   Przy sprzedaży z   ręki, kosza -   30 zł.  

2)   przy sprzedaży ze stoiska za zajęcie powierzchni handlowej o   długości:  

a)   do 3   mb mb -   30 zł  

b)   powyżej 3   mb -   50 zł  

3)   Przy sprzedaży z   wozów, przyczep i   samochodu   - 50 zł.  

§   2.   Opłata targowa płatna jest w   dniu dokonywania sprzedaży do rąk inkasenta, wyznaczonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, na urzędowy dowód wpłaty, będący drukiem ścisłego zarachowania.  

§   3.   Targowiskiem jest wszelkie miejsce, w   którym prowadzona jest sprzedaż.  

§   4.   Wyznaczonemu przez Radę Gminy inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w   wysokości 50 % od sumy zainkasowanej przez niego i   wpłaconej w   kasie Urzędu Gminy. Do obowiązku inkasenta należy również posprzątanie terenu.  

§   5.   Traci moc Uchwała XV/91/11 z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek i   organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »