| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/167/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r, o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 Nr 142 poz.1591 z   p.zm), art.19 pkt.1 lit. a   i pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (t j. Dz. U. Nr z   2010 r. Nr 95 poz.613 p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się w   2013 r. wysokość dziennych stawek opłaty targowej w   zależności od form prowadzenia handlu :  

1)   Przy sprzedaży z   ręki, kosza -   30 zł.  

2)   przy sprzedaży ze stoiska za zajęcie powierzchni handlowej o   długości:  

a)   do 3   mb mb -   30 zł  

b)   powyżej 3   mb -   50 zł  

3)   Przy sprzedaży z   wozów, przyczep i   samochodu   - 50 zł.  

§   2.   Opłata targowa płatna jest w   dniu dokonywania sprzedaży do rąk inkasenta, wyznaczonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, na urzędowy dowód wpłaty, będący drukiem ścisłego zarachowania.  

§   3.   Targowiskiem jest wszelkie miejsce, w   którym prowadzona jest sprzedaż.  

§   4.   Wyznaczonemu przez Radę Gminy inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w   wysokości 50 % od sumy zainkasowanej przez niego i   wpłaconej w   kasie Urzędu Gminy. Do obowiązku inkasenta należy również posprzątanie terenu.  

§   5.   Traci moc Uchwała XV/91/11 z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek i   organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »