| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

powyżej 5,5 do 9   włącznie  

powyżej 9   i mniej niż 12  

 

Stawka podatku w   złotych  

Samochody posiadające katalizatory spalin  

710  

1180  

1410  

Samochody nie posiadające katalizatora spalin  

760  

1230  

1470  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

15  

1910  

2380  

15  

 

2040  

2500  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

19  

1910  

2430  

19  

25  

2000  

2530  

25  

 

2080  

2630  

 

 

4 osie i   więcej  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

29  

1970  

2500  

29  

31  

2040  

2900  

31  

 

2140  

2900  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony poniżej 12 ton:  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton –   1450 zł.  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton -   1710 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

25  

1810  

1920  

25  

31  

1920  

2040  

31  

do 36 włącznie  

2040  

2310  

powyżej 36  

 

2060  

2310  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

36 włącznie  

2040  

2180  

powyżej 36  

40  

2150  

2710  

40  

 

2380  

2950  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –   840 zł.  

4)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

25  

1050  

1230  

25  

 

1110  

1340  

 

 

2 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

28  

880  

1050  

28  

33  

1050  

1230  

33  

do 36 włącznie  

1230  

1570  

powyżej 36  

 

1460  

2030  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

do 36 włącznie  

1340  

1680  

powyżej 36  

 

1340  

1800  

5)   autobusy w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc –   1600 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc –   2070 zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wilkowice, z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012.  


§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »