| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

powyżej 5,5 do 9   włącznie  

powyżej 9   i mniej niż 12  

 

Stawka podatku w   złotych  

Samochody posiadające katalizatory spalin  

710  

1180  

1410  

Samochody nie posiadające katalizatora spalin  

760  

1230  

1470  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

15  

1910  

2380  

15  

 

2040  

2500  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

19  

1910  

2430  

19  

25  

2000  

2530  

25  

 

2080  

2630  

 

 

4 osie i   więcej  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

29  

1970  

2500  

29  

31  

2040  

2900  

31  

 

2140  

2900  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony poniżej 12 ton:  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton –   1450 zł.  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton -   1710 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

25  

1810  

1920  

25  

31  

1920  

2040  

31  

do 36 włącznie  

2040  

2310  

powyżej 36  

 

2060  

2310  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

36 włącznie  

2040  

2180  

powyżej 36  

40  

2150  

2710  

40  

 

2380  

2950  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –   840 zł.  

4)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

25  

1050  

1230  

25  

 

1110  

1340  

 

 

2 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

28  

880  

1050  

28  

33  

1050  

1230  

33  

do 36 włącznie  

1230  

1570  

powyżej 36  

 

1460  

2030  

 

 

3 osie  

 

 

stawka podatku w   złotych  

12  

do 36 włącznie  

1340  

1680  

powyżej 36  

 

1340  

1800  

5)   autobusy w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc –   1600 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc –   2070 zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wilkowice, z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012.  


§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »