| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 18 a   ust. 1   i art.19 pkt.1f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów.  

§   2.   1.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości   40,00 zł   od każdego psa.  

2.   Opłatę pobiera się w   połowie stawki określonej w   pkt. 1   jeżeli osoba posiadająca psa weszła w   jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.  

§   3.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania organu podatkowego w   terminie do   15 marca 2013 roku lub w   terminie 14-tu dni od dnia nabycia psa   , u   inkasenta podatku lub na konto Urzędu Gminy w   Wilkowicach, w   Banku Spółdzielczym Bystra Nr   66 8133 0003 0000 0244 2000 0053.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »