| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 18 a   ust. 1   i art.19 pkt.1f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów.  

§   2.   1.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości   40,00 zł   od każdego psa.  

2.   Opłatę pobiera się w   połowie stawki określonej w   pkt. 1   jeżeli osoba posiadająca psa weszła w   jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.  

§   3.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania organu podatkowego w   terminie do   15 marca 2013 roku lub w   terminie 14-tu dni od dnia nabycia psa   , u   inkasenta podatku lub na konto Urzędu Gminy w   Wilkowicach, w   Banku Spółdzielczym Bystra Nr   66 8133 0003 0000 0244 2000 0053.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »