| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   i art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust.1,2,3 i   art.19 pkt.1 lit.a, pkt.2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./ oraz art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 749)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wilkowice określa dzienne stawki opłaty targowej wnoszonej przy sprzedaży na:  

a)   wyznaczonym targowisku –   5 zł za 1   m 2 stanowiska lub innego miejsca zajętego na targowisku,  

b)   w innych miejscach targowych –   8 zł za 1   m 2 zajętego miejsca.  

§   2.   1)   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2)   Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:  

a)   na targowisku w   Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice"  

b)   w innych miejscach, w   których prowadzona jest sprzedaż okazjonalna na terenie poszczególnych sołectw:  

-   sołectwo Wilkowice – Pan Ryszard Rączka, Pani Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Strażacka 7,  

-   sołectwo Bystra – Pan Żywisław Zasiadczuk, Pani Teresa Zasiadczuk zam. Bystra ul. Skośna,  

-   sołectwo Meszna – Pani Maria Kufel, Pani Gabriela Kukla zam. Meszna ul. Jagodowa 5,  

§   3.   1.   Terminem płatności i   poboru opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

2.   Inkasent pobierający opłatę targową, zaobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.  

§   4.   1)   Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o   których mowa w   § 2   pkt 2   lit. a   i b w   następującej wysokości:  

a)   inkasentowi pobierającemu opłatę targową na targowisku w   Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia, w   wysokości 80%,  

b)   inkasentom pobierającym opłatę targową na terenach poszczególnych sołectw, poza targowiskiem o   którym mowa w   § 4   pkt 1   lit. a, gdzie prowadzona jest sprzedaż okazjonalna, w   wysokości 20%,  

pobranych i   terminowo zainkasowanych kwot.  

2)   Zobowiązuje sie inkasentów do rozliczania się z   pobranych kwot opłaty targowej i   ich wpłaty w   kasie, w   Urzędzie Gminy w   Wilkowicach, w   ciągu 10 dni od daty ich zainkasowania.  

3)   Wypłata prowizji, o   której mowa w   § 4   pkt 1   lit a   i b, następuje w   terminie 14 dni od dnia poprawnego rozliczenia zainkasowanych kwot.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XIII/98/2011Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i   poboru oraz określenia wysokości za inkaso w   2013 r.  


§   7.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »