| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   i art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust.1,2,3 i   art.19 pkt.1 lit.a, pkt.2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./ oraz art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 749)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wilkowice określa dzienne stawki opłaty targowej wnoszonej przy sprzedaży na:  

a)   wyznaczonym targowisku –   5 zł za 1   m 2 stanowiska lub innego miejsca zajętego na targowisku,  

b)   w innych miejscach targowych –   8 zł za 1   m 2 zajętego miejsca.  

§   2.   1)   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2)   Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:  

a)   na targowisku w   Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice"  

b)   w innych miejscach, w   których prowadzona jest sprzedaż okazjonalna na terenie poszczególnych sołectw:  

-   sołectwo Wilkowice – Pan Ryszard Rączka, Pani Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Strażacka 7,  

-   sołectwo Bystra – Pan Żywisław Zasiadczuk, Pani Teresa Zasiadczuk zam. Bystra ul. Skośna,  

-   sołectwo Meszna – Pani Maria Kufel, Pani Gabriela Kukla zam. Meszna ul. Jagodowa 5,  

§   3.   1.   Terminem płatności i   poboru opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

2.   Inkasent pobierający opłatę targową, zaobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.  

§   4.   1)   Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o   których mowa w   § 2   pkt 2   lit. a   i b w   następującej wysokości:  

a)   inkasentowi pobierającemu opłatę targową na targowisku w   Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia, w   wysokości 80%,  

b)   inkasentom pobierającym opłatę targową na terenach poszczególnych sołectw, poza targowiskiem o   którym mowa w   § 4   pkt 1   lit. a, gdzie prowadzona jest sprzedaż okazjonalna, w   wysokości 20%,  

pobranych i   terminowo zainkasowanych kwot.  

2)   Zobowiązuje sie inkasentów do rozliczania się z   pobranych kwot opłaty targowej i   ich wpłaty w   kasie, w   Urzędzie Gminy w   Wilkowicach, w   ciągu 10 dni od daty ich zainkasowania.  

3)   Wypłata prowizji, o   której mowa w   § 4   pkt 1   lit a   i b, następuje w   terminie 14 dni od dnia poprawnego rozliczenia zainkasowanych kwot.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XIII/98/2011Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i   poboru oraz określenia wysokości za inkaso w   2013 r.  


§   7.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »