| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/293/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z   2006 roku Nr 136, poz. 969 z   późniejszymi zmianami), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 roku Nr 200, poz. 1682) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miejska Będzina uchwala:  

§ 1.  

W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości:  

1)   ustala się wzór informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych dla osób fizycznych IN – 1, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe DN – 1, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o   nieruchomościach” ZN – 1/A, stanowiący załącznik nr 3   do niniejszej uchwały;  

4)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości” ZN – 1/B, stanowiący załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek rolny:  

1)   ustala się wzór informacji w   sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych IR – 1, stanowiący załącznik nr 5   do niniejszej uchwały;  

2)   ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe DR – 1, stanowiący załącznik nr 6   do niniejszej uchwały;  

3)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o   nieruchomościach rolnych ZR – 1/A, stanowiący załącznik nr 7   do niniejszej uchwały;  

4)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym” ZR – 1/B, stanowiący załącznik nr 8   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek leśny:  

1)   ustala się wzór informacji w   sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych IL – 1, stanowiący załącznik nr 9   do niniejszej uchwały;  

2)   ustala się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe DL – 1, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;  

3)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o   nieruchomościach rolnych ZL – 1/A, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;  

4)   ustala się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym” ZL – 1/B, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Traci moc uchwała XVI/165/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2012 roku oraz uchwała Nr XVII/188/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 21 grudnia 2011 roku w   sprawie uzupełnienia formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2012 roku.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 6.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

4. Zał. nr 1   - informacja nieruchomości (IN-1)  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

5.Zał. nr 2   - deklaracja nieruchomości (DN-1)  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

6. Zał. nr 3   - dane nieruchomości (ZN-1A)  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

7. Zał. nr 4   - zwolnienia nieruchomości (ZN-1B)  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

8. Zał. nr 5   - informacja rolny (IR-1)  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

9. Zał. nr 6   - deklaracja rolny (DR-1)  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

10. Zał. nr 7   - dane rolny (ZR-1A)  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

11. Zał. nr 8   - zwolnienia rolny (ZR-1B)  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik9.pdf

12. Zał. nr 9   - informacja leśny (IL-1)  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik10.pdf

13. Zał. nr 10 - deklaracja leśny (DL-1)  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik11.pdf

14. Zał. nr 11 - dane leśny (ZL-1A)  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik12.pdf

15. Zał. nr 12 - zwolnienia leśny (ZL-1B)  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/293/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

do uchwały w   sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 roku. Rada Miejska określa, w   drodze uchwały, wzory formularzy na podatek od nieruchomości, o   którym mowa w   art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 o   podatkach i   opłatach lokalnych. Na mocy art. 6   a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym Rada Miejska określa w   drodze uchwały, wzory formularzy na podatek rolny. Z   delegacji art. 6   ust. 9   ustawy o   podatku leśnym z   dnia 30 października 2002 roku wynika, że Rada Miejska jest zobowiązana do uchwalenia wzorów formularzy na podatek leśny. W   wyżej wymienionych formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i   przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i   poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego. Biorąc pod uwagę powyższe, przedkłada się do uchwalenia obowiązujące od 1   stycznia 2013 roku wzory formularzy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »