| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/155/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) art. 13 ust. 1   pkt.1, art. 13b, art.13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 roku o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz.115 z   pózn. zm.)   - Rada Miejska Cieszyna postanawia:  

§   1.  

Zmienić uchwałę Nr XV/155/11 z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i   sposobu poboru tych opłat, w   ten sposób, że: § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Ustalić obszar strefy płatnego parkowania na terenie miasta Cieszyna określony w   załączniku graficznym do Uchwały:  

1)   W obrysie ulic: Zamkowa (od Głębokiej do Michejdy), Michejdy, Pl. Londzina, Kochanowskiego, Bobrecka (od Kochanowskiego do Garncarskiej), Garncarska, Górny Rynek, Pl. Wolności, Pl. Słowackiego, Pokoju, Nowe Miasto, Śrutarska, Browarna, Głęboka.  

2)   Na ulicach: Przykopa, Al. Łyska (od Przykopa do 3   Maja), Młyńska Brama (od Przykopa do Al. Łyska), Katowicka (od Filasiewicza do Stawowej), Sarkandra (od wiaduktu do Stawowej), Bobrecka (parking pod wiaduktem), Schodowa (od Al. Łyska do Przykopa), Zamkowa (od Głębokiej do Mostu Przyjaźni), Chrobrego (od Garncarskiej do Kubisza). .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/246/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »