| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. ( M.P. poz. 743 ) i   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P. poz. 587 )  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok wynosi:  

1)   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

powyżej 3,5 tony  

5,5 ton włącznie  

670,00  

powyżej 5,5 tony  

9,0 ton włącznie  

990,00  

powyżej 9,0 ton  

mniej niż 12 ton  

1230,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od rodzaju zawieszenia i   ilości osi:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne  

Inny system zawieszenia osi  

Dwie osie  

 

 

12 ton  

15 ton  

1230,00  

1350,00  

15 ton  

 

1350,00  

1820,00  

Trzy osie  

 

12 ton  

19 ton  

1230,00  

1480,00  

19 ton  

23 ton  

1350,00  

1850,00  

23 ton  

 

1720,00  

2400,00  

Cztery osie i   więcej  

 

 

12 ton  

29 ton  

2350,00  

2850,00  

29 ton  

 

2400,00  

2860,00  

2)   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton  

1110,00  

ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

1350,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od rodzaju zawieszenia i   ilości osi:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne  

Inny system zawieszenia osi  

Dwie osie  

 

 

12 ton  

25 ton  

1350,00  

1850,00  

25 ton  

31 ton  

1850,00  

2050,00  

31 ton  

 

1910,00  

2210,00  

Trzy osie  

 

12 ton  

37 ton  

2170,00  

2200,00  

37 ton  

40ton  

2420,00  

2850,00  

40 ton  

 

2500,00  

2860,00  

3)   Przyczepy i   naczepy:  

a)   przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

od 7   ton  

poniżej 12 ton  

490,00  

b)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  

Stawka  

nie mniej niż  

mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne  

Inny system zawieszenia osi  

Jedna oś  

 

 

12 ton  

25 ton  

600,00  

720,00  

25 ton  

 

700,00  

940,00  

Dwie osie  

 

 

12 ton  

28 ton  

660,00  

850,00  

28 ton  

33 ton  

990,00  

1230,00  

33 ton  

38 ton  

1230,00  

1690,00  

38 ton  

 

1420,00  

2050,00  

Trzy osie  

 

 

12 ton  

 

1470,00  

1720,00  

4)   Autobusy w   zależności od ilości miejsc siedzących:  

 

Liczba miejsc siedzących  

Stawka  

mniejsza niż 30 miejsc siedzących  

1350,00  

równa lub wyższa niż 30 miejsc  

1600,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »