| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXV/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz 613 z   późn.zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. nr 136 poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Konopiska uchwala  

§   1.   Zarządza się pobór w   drodze inkasa:  

1)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  

2)   podatku rolnego od osób fizycznych,  

3)   podatku leśnego od osób fizycznych.  

§   2.   Zlecić pobór podatków wymienionych w   § 1   następującym inkasentom:  

1)   Sołtysowi wsi Aleksandria I   – Zenonowi Skwara na terenie sołectwa Aleksandria I,  

2)   Sołtysowi wsi Aleksandria II – Ryszardowi Skoczylas na terenie sołectwa AleksandriaII,  

3)   Sołtysowi wsi Hutki – Halinie Ernt na terenie sołectwa Hutki,  

4)   Sołtysowi wsi Jamki-Kowale – Jerzemu Fornalik na terenie sołectwa Jamki-Kowale,  

5)   Sołtysowi wsi Konopiska – Wojciechowi Bator na terenie sołectwa Konopiska,  

6)   Sołtysowi wsi Kopalnia – Oli Szczepańskiej na terenie sołectwa Kopalnia,  

7)   Sołtysowi wsi Korzonek-Leśniaki – Barbarze Morzyk na terenie sołectwa Korzonek-Leśniaki,  

8)   Sołtysowi wsi Łaziec – Tomaszowi Kuś na terenie sołectwa Łaziec,  

9)   Sołtysowi wsi Rększowice – Izabeli Kowalskiej na terenie sołectwa Rększowice,  

10)   Sołtysowi wsi Walaszczyki – Janowi Parkitnemu na terenie sołectwa Walaszczyki,  

11)   Sołtysowi wsi Wąsosz – Andrzejowi Jarosz na terenie sołectwa Wąsosz,  

12)   Sołtysowi wsi Wygoda – Małgorzacie Chmielewskiej na terenie sołectwa Wygoda.  

§   3.   Inkasenci, o   których mowa w   § 2   są uprawnieni i   zobowiązani do pobierania podatków i   opłat odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie ich działania. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w   ciągu 3   dni roboczych wpłacić w   kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   4.   Zarządzenie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§   5.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 8   % zainkasowanej kwoty.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 30/V/2011 z   dnia 8   marca 2011 roku w   sprawie poboru i   inkasa podatków i   opłat lokalnych.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »