| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXV/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz 613 z   późn.zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. nr 136 poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Konopiska uchwala  

§   1.   Zarządza się pobór w   drodze inkasa:  

1)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  

2)   podatku rolnego od osób fizycznych,  

3)   podatku leśnego od osób fizycznych.  

§   2.   Zlecić pobór podatków wymienionych w   § 1   następującym inkasentom:  

1)   Sołtysowi wsi Aleksandria I   – Zenonowi Skwara na terenie sołectwa Aleksandria I,  

2)   Sołtysowi wsi Aleksandria II – Ryszardowi Skoczylas na terenie sołectwa AleksandriaII,  

3)   Sołtysowi wsi Hutki – Halinie Ernt na terenie sołectwa Hutki,  

4)   Sołtysowi wsi Jamki-Kowale – Jerzemu Fornalik na terenie sołectwa Jamki-Kowale,  

5)   Sołtysowi wsi Konopiska – Wojciechowi Bator na terenie sołectwa Konopiska,  

6)   Sołtysowi wsi Kopalnia – Oli Szczepańskiej na terenie sołectwa Kopalnia,  

7)   Sołtysowi wsi Korzonek-Leśniaki – Barbarze Morzyk na terenie sołectwa Korzonek-Leśniaki,  

8)   Sołtysowi wsi Łaziec – Tomaszowi Kuś na terenie sołectwa Łaziec,  

9)   Sołtysowi wsi Rększowice – Izabeli Kowalskiej na terenie sołectwa Rększowice,  

10)   Sołtysowi wsi Walaszczyki – Janowi Parkitnemu na terenie sołectwa Walaszczyki,  

11)   Sołtysowi wsi Wąsosz – Andrzejowi Jarosz na terenie sołectwa Wąsosz,  

12)   Sołtysowi wsi Wygoda – Małgorzacie Chmielewskiej na terenie sołectwa Wygoda.  

§   3.   Inkasenci, o   których mowa w   § 2   są uprawnieni i   zobowiązani do pobierania podatków i   opłat odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie ich działania. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w   ciągu 3   dni roboczych wpłacić w   kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   4.   Zarządzenie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§   5.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 8   % zainkasowanej kwoty.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 30/V/2011 z   dnia 8   marca 2011 roku w   sprawie poboru i   inkasa podatków i   opłat lokalnych.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sofath

Prekursor i lider na europejskim rynku pomp ciepła.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »