| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/210/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8), art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   póź. zm. ) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ).  

Rada Gminy Mstów  
uchwała   :  

§   1.  

Podatek od jednego środka transportowego w   stosunku rocznym:  

1.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 763,- zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie                               1.273,- zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton                               1.537,- zł  

2.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

14 t  

1.548,-  

1.558,-  

14 t i   więcej  

 

1.771,-  

1.782,-  

3 osie  

12 t  

19 t  

2.070,-  

2.080,-  

19 t  

25 t  

2.294,-  

2.305,-  

25 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

4 osie i   więcej  

12 t  

29 t  

2.828,-  

2.838,-  

29 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton                 1.776,- zł.  

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)  
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

2.402,-  

2.860,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

5.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                 1.548,- zł.  

6.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12 t  

25 t  

1.761,-  

1.771,-  

25 t i   więcej  

 

1.783,-  

1.793,-  

2 osie  

12 t  

37 t  

1.782,-  

1.792,-  

37 t i   więcej  

 

2.219,-  

2.230,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

1.803,-  

1.814,-  

37 t i   więcej  

 

2.262,-  

2.272,-  

7.   Od autobusu   , w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniej niż 30                 miejsc                                             1.761,- zł  

b)   równej lub wyższej niż 30miejsc                 2.209,- zł  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVII/119/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 4   listopada 2011 r.  

§   4.  

Uchyla się uchwałę Nr XXVII/202/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 26 października 2012 r.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »