| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/173/12 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości - 0,69 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 19,14 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w wysokości - 10,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

4) od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży znajdujących się w tych budynkach nie wymienionych w pkt.1-3 oraz garaży wolnostojących nie wymienionych w pkt 1-3 oraz w pkt 5 w wysokości - 7,66 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

5) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza w wysokości 1,00 za 1 m2 rocznie, za wyjatkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

6) od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości - 4,47 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

7) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,54 za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

8) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

8) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności edukacyjnej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, za wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zajętych na cele mieszkalne.

2) Budynki i grunty wykorzystywane wyłącznie na cele działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie gospodarki wodnościekowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXI/76/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2012r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »