| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/173/12 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości - 0,69 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 19,14 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w wysokości - 10,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

4) od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży znajdujących się w tych budynkach nie wymienionych w pkt.1-3 oraz garaży wolnostojących nie wymienionych w pkt 1-3 oraz w pkt 5 w wysokości - 7,66 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

5) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza w wysokości 1,00 za 1 m2 rocznie, za wyjatkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

6) od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości - 4,47 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

7) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,54 za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie,

8) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

8) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności edukacyjnej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, za wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zajętych na cele mieszkalne.

2) Budynki i grunty wykorzystywane wyłącznie na cele działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie gospodarki wodnościekowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXI/76/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2012r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »