| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.09.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.09. 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna wprowadza się następujące zmiany :   § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie :

a) dla uczniów , słuchaczy, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi od 201,00 zł (słownie: dwieście jeden zł.) do 456,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć zł) miesięczna wysokość stypendium wynosi 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć zł ),.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »