| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 12 §2, §11 i   §12 ustawy z   dnia 5   stycznia 20011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dębowiec z   dnia 10 października 2012 r. dotyczącego podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Dokonać podziału gminy Dębowiec na 5   stałych obwodów głosowania, ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w   sposób następujący:  

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu  

Numery okręgów wyborczych  

wchodzących w   skład obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

1  

Sołectwo Dębowiec  

1, 2, 3, 4, 5  

„Stara Szkoła” w   Dębowcu  

2  

Sołectwo Kostkowice  

6  

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kostkowicach - lokal dostosowany do potrzeb  

wyborców niepełnosprawnych  

3  

Sołectwo Simoradz  

7, 8, 9  

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w   Simoradzu  

4  

Sołectwo Iskrzyczyn  

10, 11  

Szkoła Podstawowa w   Iskrzyczynie  

5  

Sołectwa:  

Ogrodzona  

Gumna  

Łączka  

 

12, 13  

14  

15  

Środowiskowy Ośrodek Kultury w   Ogrodzonej  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   poszczególnych sołectwach, publikacji w   czasopiśmie "Dębowieści" oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   5.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Dębowiec Nr 294/XXX/2006 z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Dębowiec na obwody głosowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »