| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 12 §2, §11 i   §12 ustawy z   dnia 5   stycznia 20011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dębowiec z   dnia 10 października 2012 r. dotyczącego podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Dokonać podziału gminy Dębowiec na 5   stałych obwodów głosowania, ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w   sposób następujący:  

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu  

Numery okręgów wyborczych  

wchodzących w   skład obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

1  

Sołectwo Dębowiec  

1, 2, 3, 4, 5  

„Stara Szkoła” w   Dębowcu  

2  

Sołectwo Kostkowice  

6  

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kostkowicach - lokal dostosowany do potrzeb  

wyborców niepełnosprawnych  

3  

Sołectwo Simoradz  

7, 8, 9  

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w   Simoradzu  

4  

Sołectwo Iskrzyczyn  

10, 11  

Szkoła Podstawowa w   Iskrzyczynie  

5  

Sołectwa:  

Ogrodzona  

Gumna  

Łączka  

 

12, 13  

14  

15  

Środowiskowy Ośrodek Kultury w   Ogrodzonej  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   poszczególnych sołectwach, publikacji w   czasopiśmie "Dębowieści" oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   5.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Dębowiec Nr 294/XXX/2006 z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Dębowiec na obwody głosowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »