| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/173/12 Rady Gminy Herby

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Herby oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4, art.41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15 ust. 2   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Herby, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Herby zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Herby zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/12
Rady Gminy Herby
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz przystanków autobusowych na terenie Gminy Herby  

 

lp  

Nazwa miejscowości  

Określenie miejsca gdzie zlokalizowany jest przystanek ; ulica droga itp.  

1.  

HERBY  

Herby Nowe – (SCRAPENA ) ul. Lubliniecka  

2.  

HERBY  

Herby Stare - ul. Dworcowa  

3.  

HERBY  

Herby Stare Nadleśnictwo - ul. Lubliniecka  

4.  

HERBY  

Herby Szkoła - ul. Katowicka  

5.  

HERBY  

Herby ul. Sportowa  

6.  

KALINA  

Kalina ul. Lompy  

7.  

OLSZYNA  

Olszyna ul. Klonowa ( ul. Akacjowa )  

8.  

LISÓW  

Lisów Szkoła - ul. Szkolna  

9.  

LISÓW  

Lisów ul. Częstochowska – zatoczki przystanek po obydwu stronach drogi DK 46  

10.  

LISÓW  

Lisów - Bruk ul. Częstochowska  

11.  

KOLONIA LISÓW  

przy drodze krajowej 46 – skrzyżowanie z   wjazdem do wsi  

12.  

CHWOSTEK  

ul. Morcinka - droga powiatowa  

13.  

TANINA  

Tanina ul. Strażacka  

14.  

TANINA  

Tanina Leśniczówka - ul. Leśna  

15.  

ŁĘG  

Łęg - przy drodze powiatowej  

16.  

ŁEBKI  

Łebki 1  

Łebki 2  

Łebki 3  

17.  

BRASZCZOK  

Braszczok 1  

Braszczok 2  

Braszczok 3  

Braszczok 4  

18.  

HADRA  

Hadra ul. Piaskowa – obok remizy  

19.  

HADRA  

Hadra Szkoła ul. Szkolna  

20.  

MOCHAŁA  

ul. Droniowicka  

21.  

MOCHAŁA  

Wieś  

22.  

KIERZKI  

ul. Wiejska  

23.  

PIETRZAKI  

ul. Częstochowska  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/173/12
Rady Gminy Herby
z dnia 26 września 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Herby.  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Herby mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu drogowego.  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Herby.  

§   2.   1.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów ( wsiadanie i   wysiadanie pasażerów ).  

2.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3.   Przewoźnik jest zobowiązany do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

4.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

6.   Zabrania się umieszczania na przystankach ogłoszeń i   reklam.  

§   3.   Gmina Herby może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1.   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców ).  

2.   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3.   Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie, co inni przewoźnicy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »