| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/173/12 Rady Gminy Herby

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Herby oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4, art.41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15 ust. 2   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Herby, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Herby zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Herby zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/12
Rady Gminy Herby
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz przystanków autobusowych na terenie Gminy Herby  

 

lp  

Nazwa miejscowości  

Określenie miejsca gdzie zlokalizowany jest przystanek ; ulica droga itp.  

1.  

HERBY  

Herby Nowe – (SCRAPENA ) ul. Lubliniecka  

2.  

HERBY  

Herby Stare - ul. Dworcowa  

3.  

HERBY  

Herby Stare Nadleśnictwo - ul. Lubliniecka  

4.  

HERBY  

Herby Szkoła - ul. Katowicka  

5.  

HERBY  

Herby ul. Sportowa  

6.  

KALINA  

Kalina ul. Lompy  

7.  

OLSZYNA  

Olszyna ul. Klonowa ( ul. Akacjowa )  

8.  

LISÓW  

Lisów Szkoła - ul. Szkolna  

9.  

LISÓW  

Lisów ul. Częstochowska – zatoczki przystanek po obydwu stronach drogi DK 46  

10.  

LISÓW  

Lisów - Bruk ul. Częstochowska  

11.  

KOLONIA LISÓW  

przy drodze krajowej 46 – skrzyżowanie z   wjazdem do wsi  

12.  

CHWOSTEK  

ul. Morcinka - droga powiatowa  

13.  

TANINA  

Tanina ul. Strażacka  

14.  

TANINA  

Tanina Leśniczówka - ul. Leśna  

15.  

ŁĘG  

Łęg - przy drodze powiatowej  

16.  

ŁEBKI  

Łebki 1  

Łebki 2  

Łebki 3  

17.  

BRASZCZOK  

Braszczok 1  

Braszczok 2  

Braszczok 3  

Braszczok 4  

18.  

HADRA  

Hadra ul. Piaskowa – obok remizy  

19.  

HADRA  

Hadra Szkoła ul. Szkolna  

20.  

MOCHAŁA  

ul. Droniowicka  

21.  

MOCHAŁA  

Wieś  

22.  

KIERZKI  

ul. Wiejska  

23.  

PIETRZAKI  

ul. Częstochowska  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/173/12
Rady Gminy Herby
z dnia 26 września 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Herby.  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Herby mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu drogowego.  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Herby.  

§   2.   1.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów ( wsiadanie i   wysiadanie pasażerów ).  

2.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3.   Przewoźnik jest zobowiązany do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

4.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

6.   Zabrania się umieszczania na przystankach ogłoszeń i   reklam.  

§   3.   Gmina Herby może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1.   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców ).  

2.   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3.   Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie, co inni przewoźnicy.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »