| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z   póź. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Herby, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciel nieruchomości składa do dnia 15 marca 2013 r w   Urzędzie Gminy Herby w   następujący sposób:  

1.   osobiście w   Sekretariacie Urzędu Gminy Herby,  

2.   listownie,  

3.   drogą elektroniczną na adres gmina@herby.pl lub urzherby@poczta.onet.pl.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/194/12
Rady Gminy Herby
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNAIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »