| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z   póź. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Herby, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciel nieruchomości składa do dnia 15 marca 2013 r w   Urzędzie Gminy Herby w   następujący sposób:  

1.   osobiście w   Sekretariacie Urzędu Gminy Herby,  

2.   listownie,  

3.   drogą elektroniczną na adres gmina@herby.pl lub urzherby@poczta.onet.pl.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/194/12
Rady Gminy Herby
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNAIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »