| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:  

1)   Od budynków lub ich części  

a)   mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej   0,64 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej   21,00 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej   10,00 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej   4,20 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej   4,20 zł  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej   4,20 zł  

Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni   0,80 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni   4,20 zł  

c)   3) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni   0,18 zł  

§ 2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »