| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./, art. 10, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

infoRgrafika

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

a)   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton - 1.530 zł  

b)   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton - 1.660 zł  

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

5)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 720 zł  

6)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

infoRgrafika

7)   autobusy  

a)   mniej niż 30 miejsc - 1.100 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900 zł  

§ 2.  

Zwalania się z   podatku od środków transportowych autobusy będące własnością gminy wykorzystywane dla potrzeb oświaty i   wychowania.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »