| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./, art. 10, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

infoRgrafika

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

a)   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton - 1.530 zł  

b)   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton - 1.660 zł  

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

infoRgrafika

5)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 720 zł  

6)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

infoRgrafika

7)   autobusy  

a)   mniej niż 30 miejsc - 1.100 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900 zł  

§ 2.  

Zwalania się z   podatku od środków transportowych autobusy będące własnością gminy wykorzystywane dla potrzeb oświaty i   wychowania.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »