| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ,art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz1591 z   późn.zm./, art.15 i   19 ust.1pkt a   i ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z   2010 r Nr 95 poz .613 ze zm./ oraz art.4 ust.1 i   art.13 pkt.2 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172./  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej wg następujących stawek:  

1)   Od każdej wprowadzonej do sprzedaży sztuki :  

-   konie 7,00 zł  

-   bydło 4,50 zł  

2)   Przy sprzedaży od każdego stada na furmance, wózku, przyczepie ( trzoda, owce, cielęta, drób) 3,00 zł  

3)   Przy sprzedaży z   furmanki ziemniaków, zbóż 3,00 zł  

4)   Przy sprzedaży ze stanowiska płodów rolnych ( warzywa, owoce) 8,00 zł  

5)   Przy sprzedaży ze stanowiska innych niż wymienione w   pkt.4 14,00 zł  

6)   Przy sprzedaży z   samochodów ciężarowych o   ładowności 5   ton i   powyżej 26,00 zł  

7)   Przy sprzedaży mięsa i   przetworów 26,00 zł  

8)   Przy sprzedaży mebli bez względu na rodzaj pojazdu 26,00 zł  

9)   Przy sprzedaży w   pozostałych rodzajach ( sprzedaż z   wolnej ręki ) 1,00 zł  

§ 2.  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§ 3.  

Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w   Koniecpolu Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością.  

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 20 % (brutto) od zainkasowanych kwot.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni o   dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »