| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ,art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz1591 z   późn.zm./, art.15 i   19 ust.1pkt a   i ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z   2010 r Nr 95 poz .613 ze zm./ oraz art.4 ust.1 i   art.13 pkt.2 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172./  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej wg następujących stawek:  

1)   Od każdej wprowadzonej do sprzedaży sztuki :  

-   konie 7,00 zł  

-   bydło 4,50 zł  

2)   Przy sprzedaży od każdego stada na furmance, wózku, przyczepie ( trzoda, owce, cielęta, drób) 3,00 zł  

3)   Przy sprzedaży z   furmanki ziemniaków, zbóż 3,00 zł  

4)   Przy sprzedaży ze stanowiska płodów rolnych ( warzywa, owoce) 8,00 zł  

5)   Przy sprzedaży ze stanowiska innych niż wymienione w   pkt.4 14,00 zł  

6)   Przy sprzedaży z   samochodów ciężarowych o   ładowności 5   ton i   powyżej 26,00 zł  

7)   Przy sprzedaży mięsa i   przetworów 26,00 zł  

8)   Przy sprzedaży mebli bez względu na rodzaj pojazdu 26,00 zł  

9)   Przy sprzedaży w   pozostałych rodzajach ( sprzedaż z   wolnej ręki ) 1,00 zł  

§ 2.  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§ 3.  

Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w   Koniecpolu Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością.  

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 20 % (brutto) od zainkasowanych kwot.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni o   dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »