| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z   2006 roku Nr 121 poz. 844/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1)   nieruchomości zajęte przez sieć wodociągową i   kanalizacyjną oraz zajęte pod nie grunty,  

2)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury, turystyki i   rekreacji, na potrzeby działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu oraz służące zapewnieniu bezpieczeństwa i   porządku publicznego,  

3)   gminny zasób nieruchomości za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »