| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z   2006 roku Nr 121 poz. 844/ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1)   nieruchomości zajęte przez sieć wodociągową i   kanalizacyjną oraz zajęte pod nie grunty,  

2)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury, turystyki i   rekreacji, na potrzeby działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu oraz służące zapewnieniu bezpieczeństwa i   porządku publicznego,  

3)   gminny zasób nieruchomości za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   budynku UMiG  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »