| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności, określenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w § 1 za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby pojemników oraz przyjętej stawki miesięcznej zgodnie z ust. 2 lub 3.

2. Stawka za pojemnik odpadów komunalnych zmieszanych:

1) 120l.- 45,00

2) 240l.- 90,00

3) 1100l.- 360,00

4) KP-7 - 2 000,00

3. Niższa stawka za pojemnik/worek odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120l.- 30,00

2) 240l.- 60,00

3) 1100l. - 180,00

4) KP-7 - 900,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »