| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności, określenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w § 1 za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby pojemników oraz przyjętej stawki miesięcznej zgodnie z ust. 2 lub 3.

2. Stawka za pojemnik odpadów komunalnych zmieszanych:

1) 120l.- 45,00

2) 240l.- 90,00

3) 1100l.- 360,00

4) KP-7 - 2 000,00

3. Niższa stawka za pojemnik/worek odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120l.- 30,00

2) 240l.- 60,00

3) 1100l. - 180,00

4) KP-7 - 900,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »