| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/263/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 2.

1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/263/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru, jednej z określonych w art. 6j metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala stawkę takiej opłaty oraz ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W projekcie uchwały, jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »