| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/263/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 2.

1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/263/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru, jednej z określonych w art. 6j metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala stawkę takiej opłaty oraz ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W projekcie uchwały, jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »