| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20.173.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Panki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 w związku z art. 420 § 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 121, poz. 113 z późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy Panki

Rada Gminy Panki
u c h w a l a

§ 1. § 1 Dokonuje się podział Gminy Panki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Panki Nr 13/V/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 5. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Panki obejmującej lata 2010-2014.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20.173.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 17 października 2012 r.

Gmina Panki 240606 podział na okręgi wyborcze

Liczba mieszkańców(stan na 30.09.2012r.) - 5115,

Liczba mandatów - 15,

Norma przedstawicielstwa wynosi (5115:15= 341) - 341.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Panki ul. 1-Maja nr 1-16

1

2

Sołectwo Panki ul. 1-Maja od nr.17 do końca,
Panki ul. Leśna

1

3

Sołectwo Panki ul.Częstochowska,
Panki ul. Polna,
Panki ul.Zwierzyniecka

1

4

Sołectwo Panki ul. Dworcowa,
Panki ul. Powstańców Śląskich,
Panki ul. 3-Maja,
Panki ul. Słoneczna

1

5

Sołectwo Panki ul. Górnicza,
Panki ul. Ogrodowa,
Panki ul. Tysiąclecia

1

6

Sołectwo Panki ul. Zielona,
Panki ul. Krótka,
Panki ul. Łąkowa,
Panki ul.Nadrzeczna,
Panki ul.Staszica,
Panki ul.Wspólna,
Panki ul. Adriana Głębockiego

1

7

Sołectwo Jaciska,
Sołectwo Koski-Żerdzina

1

8

Sołectwo Kałmuki

1

9

Sołectwo Konieczki

1

10

Sołectwo Kawki,
Sołectwo Praszczyki od nr 1 do nr 39

1

11

Sołectwo Praszczyki od nr 40 do końca

1

12

Sołectwo Zwierzyniec Trzeci

1

13

Sołectwo Aleksandrów,
Sołectwo Kostrzyna-Kotary

1

14

Sołectwo Cyganka-Pacanów

1

15

Sołectwo Janiki-Ślusarze

1

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »