| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20.173.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Panki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 w związku z art. 420 § 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 121, poz. 113 z późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy Panki

Rada Gminy Panki
u c h w a l a

§ 1. § 1 Dokonuje się podział Gminy Panki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Panki Nr 13/V/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 5. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Panki obejmującej lata 2010-2014.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20.173.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 17 października 2012 r.

Gmina Panki 240606 podział na okręgi wyborcze

Liczba mieszkańców(stan na 30.09.2012r.) - 5115,

Liczba mandatów - 15,

Norma przedstawicielstwa wynosi (5115:15= 341) - 341.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Panki ul. 1-Maja nr 1-16

1

2

Sołectwo Panki ul. 1-Maja od nr.17 do końca,
Panki ul. Leśna

1

3

Sołectwo Panki ul.Częstochowska,
Panki ul. Polna,
Panki ul.Zwierzyniecka

1

4

Sołectwo Panki ul. Dworcowa,
Panki ul. Powstańców Śląskich,
Panki ul. 3-Maja,
Panki ul. Słoneczna

1

5

Sołectwo Panki ul. Górnicza,
Panki ul. Ogrodowa,
Panki ul. Tysiąclecia

1

6

Sołectwo Panki ul. Zielona,
Panki ul. Krótka,
Panki ul. Łąkowa,
Panki ul.Nadrzeczna,
Panki ul.Staszica,
Panki ul.Wspólna,
Panki ul. Adriana Głębockiego

1

7

Sołectwo Jaciska,
Sołectwo Koski-Żerdzina

1

8

Sołectwo Kałmuki

1

9

Sołectwo Konieczki

1

10

Sołectwo Kawki,
Sołectwo Praszczyki od nr 1 do nr 39

1

11

Sołectwo Praszczyki od nr 40 do końca

1

12

Sołectwo Zwierzyniec Trzeci

1

13

Sołectwo Aleksandrów,
Sołectwo Kostrzyna-Kotary

1

14

Sołectwo Cyganka-Pacanów

1

15

Sołectwo Janiki-Ślusarze

1

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »