| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140/XIX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 12 § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ustawy i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. –Przypisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm,) na wniosek Wójta Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i   ustala się ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   4.  

1.   Traci moc Uchwała 181/XXX/2005 Rady Gminy Popów z   dnia 6   lipca 2005 r. w   sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Popów.  

2.   Wybory nowe, przedterminowe i   uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory przedterminowe Wójta Gminy w   trakcie bieżącej kadencji, przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie uchwały, o   której mowa w   ust. 1.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   w sołectwach.  


Załącznik do Uchwały Nr 140/XIX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 140 XIX 2012  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »