| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku. z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późń. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka, wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

Dla logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych ustala się obowiązkowy wymiar na 25 godzin tygodniowo (po 60 minut) zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »