| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Brenna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 13 listopada 2012r.

do Porozumienia nr WO.031.15.2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami w granicach gminy Brenna

Na podstawie:

• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

• art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.),

• art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późń. zm.),

• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),

• uchwały Rady Powiatu X/68/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brenna prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami.

Powiat Cieszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński

Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński


zwany dalej Powierzającym oraz
Gmina Brenna, w imieniu której działa:

Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna
zwana dalej Przyjmującym dokonują następujących ustaleń:

§ 1.

W Załączniku nr 1 do Porozumienia pozycja Finansowanie zimowego utrzymania chodników na sezon 2012/2013 oraz 2013/2014 otrzymuje następujące brzmienie:

"2012/2013 rok -

Dotacja na sezon 2012/2013 wyniesie 11600 mb x 2,5 zł = 29.000 zł

2013/2014 rok -

Dotacja na sezon 2013/2014 wyniesie 11600 mb x 2,5 zł = 29.000 zł"

§ 2.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

1. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 4.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Brenna


Iwona Szarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »