| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. 2012, poz.587), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu ciężarowego , o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Powyżej 3,5
do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe


441,00 zł


828,00 zł


1.243,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1.409,00 zł

1.422,00 zł

15

1.602,00 zł

1.684,00 zł

3 osie

12

19

1.919,00 zł

1.933,00 zł

19

23

2.099,00 zł

2.112,00 zł

23

2.237,00 zł

2.250,00 zł

4 osie i więcej

12

27

2.250,00 zł

2.278,00 zł

27

29

2.486,00 zł

2.499,00 zł

29

3.023,00 zł

3.093,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego , o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)


Do 7 włącznie

Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe


1.671,00 zł


1.892,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1.919,00 zł

1.946,00 zł

25

31

2.112,00 zł

2.167,00 zł

31

1.987,00 zł

2.390,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2.333,00 zł

2.347,00 zł

40

3.023,00 zł

3.093,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy


345,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważneInne
systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

12

25

317,00 zł

441,00 zł

25

441,00 zł

746,00 zł

2 osie

12

28

345,00 zł

428,00 zł

28

33

843,00 zł

1.160,00 zł

33

38

1.160,00 zł

1.768,00 zł

38

1.559,00 zł

2.306,00 zł

3 osie i więcej

12

38

926,00 zł

1.284,00 zł

38

1.243,00 zł

1.753,00 zł

4) od autobusu , o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Rodzaj pojazdu

Ilość miejsc do siedzenia
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy

Mniejsza niż 30 miejsc

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.063,00 zł

2.237,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących,  służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 3824)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »