| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. 2012, poz.587), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu ciężarowego , o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Powyżej 3,5
do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe


441,00 zł


828,00 zł


1.243,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1.409,00 zł

1.422,00 zł

15

1.602,00 zł

1.684,00 zł

3 osie

12

19

1.919,00 zł

1.933,00 zł

19

23

2.099,00 zł

2.112,00 zł

23

2.237,00 zł

2.250,00 zł

4 osie i więcej

12

27

2.250,00 zł

2.278,00 zł

27

29

2.486,00 zł

2.499,00 zł

29

3.023,00 zł

3.093,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego , o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)


Do 7 włącznie

Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe


1.671,00 zł


1.892,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1.919,00 zł

1.946,00 zł

25

31

2.112,00 zł

2.167,00 zł

31

1.987,00 zł

2.390,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2.333,00 zł

2.347,00 zł

40

3.023,00 zł

3.093,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy


345,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważneInne
systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

12

25

317,00 zł

441,00 zł

25

441,00 zł

746,00 zł

2 osie

12

28

345,00 zł

428,00 zł

28

33

843,00 zł

1.160,00 zł

33

38

1.160,00 zł

1.768,00 zł

38

1.559,00 zł

2.306,00 zł

3 osie i więcej

12

38

926,00 zł

1.284,00 zł

38

1.243,00 zł

1.753,00 zł

4) od autobusu , o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Rodzaj pojazdu

Ilość miejsc do siedzenia
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy

Mniejsza niż 30 miejsc

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.063,00 zł

2.237,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących,  służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 3824)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »