| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r, Nr 95, poz. 613 z póź. zm.)  zarządza się co następuje:

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Lędziny opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2. Opłata od posiada psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Miasta Lędziny w Banku Spółdzielczym o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 lub w kasie Urzędu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XV/109/11 z dnia 24 listopada 2011r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »