| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/283/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lipie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.17 ust.1 pkt 15 oraz art.44 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) i   art.10 ust.3 i   4 ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z   2011 r. Nr 118, poz.687 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Lipie   uchwala, co następuje  

§   1.   1.   W przypadkach, gdy obowiązek pochowania zwłok spoczywa na Gminie Lipie, zadania związane ze sprawieniem pogrzebu oraz zwrotem kosztów jego sprawienia realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lipiu, zwany dalej "Ośrodkiem".  

2.   Sprawienie pogrzebu następuje po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego Ośrodka, na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy urząd stanu cywilnego.  

§   2.   1.   Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródła środków finansowych z   których zostaną pokryte koszty pogrzebu, oraz, jeżeli jest to mozliwe:  

1)   ustala wyznanie zmarłego,  

2)   uwzględnia ostatnią wolę zmarłego,  

3)   powiadamia o   pogrzebie osoby zainteresowane.  

2.   Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z   wyznaniem zmarłego, jeżeli jest znane.  

3.   W sytuacji kiedy nie jest mozliwe ustalenie wyznania zmarłego, pogrzeb sprawiany jest z   uwzględnieniem przepisów prawa i   zwyczajów miejscowych.  

§   3.   1.   Pogrzeb sprawiany jest na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy Lipie.  

2.   Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu, niż te wymienione w   ust.1 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pogrzebu sprawionego na cmentarzach położonych na terenie gminy Lipie.  

§   4.   Sprawienie pogrzebu obejmuje dokonanie niezbędnych czynności z   tym związanych, a   w   szczególności:  

1)   przygotowanie ciała do pochówku,  

2)   zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego,  

3)   zakup trumny, symboli religijnych i   tabliczki nagrobkowej,  

4)   przewóz zwłok,  

5)   opłatę za przechowywanie zwłok,  

6)   obsługę ceremoni pogrzebowej,  

7)   przygotowanie grobu,  

8)   inne czynnośći wynikająceze sprawienia pogrzebu.  

§   5.   1.   Ośrodek dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i   rachunków/faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunków/faktur wystawionych przez firmę, której pochówek został zlecony.  

2.   Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu przez Gminę Lipie, co do których nie ma mozliwości zwrotu, pokrywa się ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o   charakterze obowiązkowym, pozostajace w   dyspozycji Ośrodka.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie  

§   7.   Uchwała wchodzi w   zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »