| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M. P. poz. 587 ) i   art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy  Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budynki i   budowle lub ich części:  

a)   zajęte wyłącznie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i   porządku  publicznego,  

b)   zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,  

c)   zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu,  

d)   zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury,  

e)   zajęte na potrzeby pomocy społecznej,  

f)   wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej  

2.   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w   ewidencji gruntów i   budynków symbolem Ws.  

§   2.   Zwolnienie określone w   §1 ust. 1   nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 85//VIII/2011  Rady Gminy Mykanów z   dnia 22 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnienia z   podatku od nieruchomości, oraz uchwała  Nr 93/IX/2011 Rady Gminy Mykanów z   dnia 29 grudnia 2011r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »