| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. nr 142, poz.1591 z   2001r z   późn. zm.), art.8, art. 10 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych  ( Dz. U. z   2010r  Nr 95  poz. 613 z   późn. zm) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012rw sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku (M.P. poz. 743 ) oraz art. 13 ust. 2, art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów  prawnych ( Dz. U. z   2011r nr 197 poz. 1172)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych,  jak niżej:  

 

Rodzaj środka transportowego  

stawka podatku w   złotych  

1.  od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej                              

 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                

550  

b)  powyżej 5,5 tony do 9   ton  włącznie  

1100  

c)  powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton                

1210  

2.  od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołów  
pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  1330  

3.  od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  1100  

4.  od autobusów:  

 

a) o   liczbie miejsc siedzących poniżej 30  

930  

b) o   liczbie miejsc siedzących równej lub  wyższej niż 30  

1870  

5.   od  samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej ni ż 12 ton  

 


Rodzaj  pojazdu  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym  za równoważne  

Inne zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

a)   od 12 ton do mniej niż 13 ton  

1 430  

1 760  

b)   od 13 ton do mniej niż 14 ton  

1 480  

1 810  

c)   od 14 ton do mniej niż 15 ton  

1 530  

1 870  

d)   od 15 ton  

1 590  

1 920  

trzy osie  

e)   od 12 ton do mniej niż 17 ton  

1 660  

2 000  

f)   od 17 ton do mniej niż 19 ton  

1 710  

2 040  

g)  od 19 ton do mniej niż 21 ton  

1 760  

2 100  

h)  od 21 ton do mniej niż 23 ton  

1 810  

2 150  

i)   od 23 ton do mniej niż 25 ton  

1 870  

2 200  

j)   od 25 ton  

1 920  

2 200  

cztery  osie  

k)   od 12 ton do mniej niż 25 ton  

1 990  

2 310  

l)   od 25 ton do mniej niż 27 ton  

2 030  

2 380  

m) od 27 ton do mniej niż 29 ton  

2 100  

2 420  

n)  od 29 ton do mniej niż 31 ton  

2 140  

2 630  

o)  od 31 ton  

2 200  

2 690  

6.   od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

 

dwie osie  
 

e)  od 12 ton do mniej niż 18 ton  

1 710  

1 820  

f)   od 18 ton do mniej niż 25 ton  

1 770  

1 850  

g)  od 25 ton do mniej niż 31 ton  

1 800  

1 890  

h)  od 31 ton  

1 860  

2 130  

trzy osie  
 

i)  od 12 ton do mniej niż 40 ton  

1 990  

2 010  

j)  od 40 ton  

2 300  

2 760  

7.   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego:  

 

jedna oś  
 

a)    od 12 ton do mniej niż 18 ton  

1 170  

1 270  

b)    od 18 ton do mniej niż 25 ton  

1 230  

1 320  

c)    od 25 ton  

1 280  

1 370  

dwie osie  
 

d)    od 12 ton do mniej niż 28 ton  

1 340  

1 430  

e)    od 28 ton do mniej niż 33 ton  

1 390  

1 480  

f)     od 33 ton do mniej niż 38 ton  

1 440  

1 530  

g)    od 38 ton  

1 490  

1 840  

trzy osie  
 

h)    od 12 ton do mniej niż 37 ton  

1 500  

1 520  

i)     powyżej 37 ton  

1 520  

1 860  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i   turystyki, kultury, oświaty i   wychowania i   opieki społecznej – nie przeznaczone  na działalność gospodarczą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała nr 86/VIII/2011  Rady Gminy Mykanów z   dnia 22 listopada  2011r w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mykanowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »