| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. nr 142, poz.1591 z   2001r z   późn. zm.), art.8, art. 10 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych  ( Dz. U. z   2010r  Nr 95  poz. 613 z   późn. zm) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012rw sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku (M.P. poz. 743 ) oraz art. 13 ust. 2, art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów  prawnych ( Dz. U. z   2011r nr 197 poz. 1172)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych,  jak niżej:  

 

Rodzaj środka transportowego  

stawka podatku w   złotych  

1.  od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej                              

 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                

550  

b)  powyżej 5,5 tony do 9   ton  włącznie  

1100  

c)  powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton                

1210  

2.  od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołów  
pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  1330  

3.  od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  1100  

4.  od autobusów:  

 

a) o   liczbie miejsc siedzących poniżej 30  

930  

b) o   liczbie miejsc siedzących równej lub  wyższej niż 30  

1870  

5.   od  samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej ni ż 12 ton  

 


Rodzaj  pojazdu  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym  za równoważne  

Inne zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

a)   od 12 ton do mniej niż 13 ton  

1 430  

1 760  

b)   od 13 ton do mniej niż 14 ton  

1 480  

1 810  

c)   od 14 ton do mniej niż 15 ton  

1 530  

1 870  

d)   od 15 ton  

1 590  

1 920  

trzy osie  

e)   od 12 ton do mniej niż 17 ton  

1 660  

2 000  

f)   od 17 ton do mniej niż 19 ton  

1 710  

2 040  

g)  od 19 ton do mniej niż 21 ton  

1 760  

2 100  

h)  od 21 ton do mniej niż 23 ton  

1 810  

2 150  

i)   od 23 ton do mniej niż 25 ton  

1 870  

2 200  

j)   od 25 ton  

1 920  

2 200  

cztery  osie  

k)   od 12 ton do mniej niż 25 ton  

1 990  

2 310  

l)   od 25 ton do mniej niż 27 ton  

2 030  

2 380  

m) od 27 ton do mniej niż 29 ton  

2 100  

2 420  

n)  od 29 ton do mniej niż 31 ton  

2 140  

2 630  

o)  od 31 ton  

2 200  

2 690  

6.   od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

 

dwie osie  
 

e)  od 12 ton do mniej niż 18 ton  

1 710  

1 820  

f)   od 18 ton do mniej niż 25 ton  

1 770  

1 850  

g)  od 25 ton do mniej niż 31 ton  

1 800  

1 890  

h)  od 31 ton  

1 860  

2 130  

trzy osie  
 

i)  od 12 ton do mniej niż 40 ton  

1 990  

2 010  

j)  od 40 ton  

2 300  

2 760  

7.   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego:  

 

jedna oś  
 

a)    od 12 ton do mniej niż 18 ton  

1 170  

1 270  

b)    od 18 ton do mniej niż 25 ton  

1 230  

1 320  

c)    od 25 ton  

1 280  

1 370  

dwie osie  
 

d)    od 12 ton do mniej niż 28 ton  

1 340  

1 430  

e)    od 28 ton do mniej niż 33 ton  

1 390  

1 480  

f)     od 33 ton do mniej niż 38 ton  

1 440  

1 530  

g)    od 38 ton  

1 490  

1 840  

trzy osie  
 

h)    od 12 ton do mniej niż 37 ton  

1 500  

1 520  

i)     powyżej 37 ton  

1 520  

1 860  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i   turystyki, kultury, oświaty i   wychowania i   opieki społecznej – nie przeznaczone  na działalność gospodarczą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała nr 86/VIII/2011  Rady Gminy Mykanów z   dnia 22 listopada  2011r w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mykanowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »