| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012 r., poz.787) po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej

Rada Gminy Wielowieś

postanawia:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012 r., poz. 787) do kwoty 54,60 zł za 1q - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielowieś w 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W sprawie stawek podatku rolnego nie jest konieczne podejmowanie uchwał przez Radę Gminy i wtedy obowiązują stawki wynikające z komunikatów Prezesa GUS o średnich cenach skupu żyta.

W roku 2012 stawki podatku rolnego uległy znacznemu zwiększeniu dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych z 94,10 zł do 185,45 za 1 ha przeliczeniowy. Stało się tak, ponieważ w roku 2011 znacząco wzrosła cena kwintala żyta (z 37,64 zł do 74,18 zł), a stawki podatkowe stanowią odpowiednio 5-cio lub 2,5-krotność ceny kwintala żyta. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku została podana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku i wynosi 75,86 zł za 1 q skupu żyta. Ustawowe maksymalne stawki podatku na 2013 rok wyniosą 379,30 zł za 1 ha fizyczny oraz 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Dane porównawcze jak kształtowały się ceny żyta przedstawia tabela:

2009
z ustawy

2010
z ustawy

2011
z ustawy

2012
z ustawy

2012
z uchwały Rady

2013
z ustawy

2013
propozycja

Cena żyta

55,80

34,10

37,64

74,18

52,00

75,86

54,60

1 ha fiz.

279,00

170,50

188,20

370,90

260,00

379,30

273,00

1 ha przeliczeniowy

139,25

85,25

94,10

185,45

130,00

189,65

136,50

Wobec tego, że średnia cena skupu żyta wzrosła drastycznie na rok 2012 proponuje się - dla ekonomicznej ochrony podatników - przyjęcie wzrostu ceny mniejszej i ustalenie jej w wysokości 54,60 zł. Spowoduje to ustalenie stawek podatkowych w podatku rolnym na 2013 rok na poziomie odpowiednio: 273 zł za 1 ha fizyczny (obniżenie o 106,30 zł tj. 38,74 % w stosunku do maksymalnej na 2013 rok, wzrost o 5 % w stosunku do przyjętej uchwałą Rady Gminy w 2012 roku) i 136,50 zł za 1 ha przeliczeniowy (obniżenie o 53,15 zł tj. o 38,94 % w stosunku do maksymalnej stawki na 2013 r., wzrost o 5 % w stosunku do przyjętej uchwałą Rady Gminy w roku 2012.

Obniżenie górnej stawki podatku rolnego w 2013 roku spowoduje uszczuplenie dochodów budżetu w granicach 300 000,00 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »