| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012 r., poz.787) po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej

Rada Gminy Wielowieś

postanawia:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012 r., poz. 787) do kwoty 54,60 zł za 1q - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielowieś w 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W sprawie stawek podatku rolnego nie jest konieczne podejmowanie uchwał przez Radę Gminy i wtedy obowiązują stawki wynikające z komunikatów Prezesa GUS o średnich cenach skupu żyta.

W roku 2012 stawki podatku rolnego uległy znacznemu zwiększeniu dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych z 94,10 zł do 185,45 za 1 ha przeliczeniowy. Stało się tak, ponieważ w roku 2011 znacząco wzrosła cena kwintala żyta (z 37,64 zł do 74,18 zł), a stawki podatkowe stanowią odpowiednio 5-cio lub 2,5-krotność ceny kwintala żyta. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku została podana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku i wynosi 75,86 zł za 1 q skupu żyta. Ustawowe maksymalne stawki podatku na 2013 rok wyniosą 379,30 zł za 1 ha fizyczny oraz 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Dane porównawcze jak kształtowały się ceny żyta przedstawia tabela:

2009
z ustawy

2010
z ustawy

2011
z ustawy

2012
z ustawy

2012
z uchwały Rady

2013
z ustawy

2013
propozycja

Cena żyta

55,80

34,10

37,64

74,18

52,00

75,86

54,60

1 ha fiz.

279,00

170,50

188,20

370,90

260,00

379,30

273,00

1 ha przeliczeniowy

139,25

85,25

94,10

185,45

130,00

189,65

136,50

Wobec tego, że średnia cena skupu żyta wzrosła drastycznie na rok 2012 proponuje się - dla ekonomicznej ochrony podatników - przyjęcie wzrostu ceny mniejszej i ustalenie jej w wysokości 54,60 zł. Spowoduje to ustalenie stawek podatkowych w podatku rolnym na 2013 rok na poziomie odpowiednio: 273 zł za 1 ha fizyczny (obniżenie o 106,30 zł tj. 38,74 % w stosunku do maksymalnej na 2013 rok, wzrost o 5 % w stosunku do przyjętej uchwałą Rady Gminy w 2012 roku) i 136,50 zł za 1 ha przeliczeniowy (obniżenie o 53,15 zł tj. o 38,94 % w stosunku do maksymalnej stawki na 2013 r., wzrost o 5 % w stosunku do przyjętej uchwałą Rady Gminy w roku 2012.

Obniżenie górnej stawki podatku rolnego w 2013 roku spowoduje uszczuplenie dochodów budżetu w granicach 300 000,00 zł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »