| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm. ) art.10 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z   2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02.08.2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P. 2012 nr 0   poz. 587 ) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 08.10.2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. 2012 nr 0   poz. 743 ),  

Rada Gminy Lipowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 jak w   zał. nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z   dnia 1   grudnia 2011 r. w   sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/170/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »