| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/179/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1   lit. f i   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./  

Rada Gminy Lipowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.  

§   2.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości:  

-   od pierwszego psa -   10,00 zł,  

-   od drugiego i   kolejnych -   po 25,00 zł   .  

§   3.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   których istniał obowiązek jej zapłaty.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   4.   Wpłaty opłaty można dokonywać w   kasie urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.  

§   5.   Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych w   celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XVII / 89 / 11 Rady Gminy Lipowa z   dnia 1   grudnia 2011 r. w   sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »