| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/179/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1   lit. f i   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./  

Rada Gminy Lipowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.  

§   2.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości:  

-   od pierwszego psa -   10,00 zł,  

-   od drugiego i   kolejnych -   po 25,00 zł   .  

§   3.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   których istniał obowiązek jej zapłaty.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   4.   Wpłaty opłaty można dokonywać w   kasie urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.  

§   5.   Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych w   celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XVII / 89 / 11 Rady Gminy Lipowa z   dnia 1   grudnia 2011 r. w   sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »