| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/505/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przez osoby z niego korzystające.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Odpłatność – kwota opłaty za pobyt osoby w placówce wraz z kosztami przyznanego zakresu usług;

2) Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3. Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach obejmuje następujący zakres usług:

1) Przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacji ludzi w podeszłym wieku;

2) Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – kulturalnych;

3) Prowadzenie zadań w ramach terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej;

4) Wyżywienie całodzienne lub obiad.

§ 2

1. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej ze świadczenia.

2. Osoby nie ponoszą opłat w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na swój wniosek zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem zaopiniowany przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

3. Wysokość odpłatności za usługi o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały określa tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Wysokość odpłatności za pobytw Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” ponoszonej przez świadczeniobiorcę korzystającego z zakresu usług określonych w §1 ust. 3.

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Koszt pobytu

Osoby w rodzinie

Osoby samotnie gospodarującej

Do 100

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 101 do 250

100%

100%

Od 251 do 300

105%

105%

Od 301 do 350

110%

110%

Od 351 do 400

120%

120%

Od 401 do 450

150%

150%

Od 451 do 500

170%

170%

Powyżej 500

200%

200%

§ 3

Opłata za pobyt wnoszona jest do kasy lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do ustalania w każdym roku budżetowym na wniosek Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach kwoty odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 0150/XXXII/594/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ul. Batorego 57.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »