| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

1. Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.).

ogłasza się tekst jednolity:

Uchwały  Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 111 poz.2127), zmienionej:

Uchwałą Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461)

- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), który stanowi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

2) § 3 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), który stanowi:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR VII/69/11
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. 1.[1]) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

3. [2]) W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego i każdego kolejnego dziecka opłatę w wysokości 50% stawki ustalonej w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/184/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.


[1]) ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust.1 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2011r.

[2]) dodany przez § 1 ust.2 uchwały o której mowa w odnośniku 1.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »