| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

1. Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.).

ogłasza się tekst jednolity:

Uchwały  Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 111 poz.2127), zmienionej:

Uchwałą Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461)

- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), który stanowi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

2) § 3 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), który stanowi:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR VII/69/11
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. 1.[1]) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

3. [2]) W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego i każdego kolejnego dziecka opłatę w wysokości 50% stawki ustalonej w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/184/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.


[1]) ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust.1 Uchwały Nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 269 poz.4461), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2011r.

[2]) dodany przez § 1 ust.2 uchwały o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »