| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

1. Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

ogłasza się tekst jednolity:

Uchwały Nr V/59/2003 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 46 poz.1348), zmienionej:

Uchwałą Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 75 poz.2033)

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmieniającej Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 75 poz.2033), który stanowi:

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr V/59/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. pozostają bez zmian;

2) § 3 Uchwały Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmieniającej Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 75 poz.2033), który stanowi:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka;

3) § 4 Uchwały Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmieniającej Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 75 poz.2033), który stanowi:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR V/59/2003
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 15 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów  alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn.zm.) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 z 2002 r. poz.1231 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1.[1]) Na terenie gminy Wręczyca Wielka ustala się 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. Na terenie gminy Wręczyca Wielka ustala się 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 50/VI/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.


[1]) ze zmianą wprowadzoną przez § 1 Uchwały Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmieniającej Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia  2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 75 poz.2033), która weszła w życie 28 czerwca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »