| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w   związku z   art. 6   pkt 12, art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 z   2010 r. poz. 613 ze zm.), z   art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z   2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz z   art. 6   pkt 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz U. z   2002 r. Nr 200 poz.1682 ze zm. )  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zarządza się pobór należności pieniężnych z   podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Koniecpol w   drodze inkasa.  

§ 2.  

Podatki z   terenu Miasta Koniecpol wpłacane będą przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta i   Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§ 3.  

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:  

1)   Pan Artur Cegieła - Piaski - Pękowiec  

2)   Pan Andrzej Kozak - Wólka  

3)   Pan Stefan Falana - Wąsosz  

4)   Pan Roman Klimasiński - Stanisławice  

5)   Pani Ewa Gutka - Kuźnica Grodziska  

6)   Pan Stanisław Kondracki - Kolonia Rudniki  

7)   Pan Marek Kalinowski - Łysiny  

8)   Pan Krzysztof Koza - Oblasy  

9)   Pani Joanna Nowak - Zagacie  

10)   Pan Włodzimierz Płatek - Łabędź  

11)   Pani Krystyna Pośpiech - Dąbrowa  

12)   Pan Janusz Pośpiech - Łysaków  

13)   Pani Krystyna Wawrzak - Rudniki  

14)   Pan Zbigniew Gorączka - Teresów  

15)   Pan Marian Skiba - Załęże  

16)   Pan Marcin Starczewski - Kuźnica Wąsowska  

17)   Pan Tadeusz Szymala - Okołowice  

18)   Pani Alina Wawszczak - Koniecpol Stary  

19)   Pan Stefan Wypart - Luborcza  

20)   Pan Leszek Wyżykowski - Zaróg  

21)   Pan Robert Koba - Teodorów  

22)   Pan Dariusz Śnioszek - Radoszewnica  

23)   Pani Beata Lubczyńska - Aleksandrów – Michałów  

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.  

§ 5.  

Zarządzenie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta i   Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§ 6.  

Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   zainkasowanych kwot najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku podatkowego.  

§ 7.  

Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane druki ścisłego zarachowania i   zobowiązani są do ich zwrotu w   stanie niezniszczonym.  

§ 8.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »