| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w   związku z   art. 6   pkt 12, art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 z   2010 r. poz. 613 ze zm.), z   art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z   2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz z   art. 6   pkt 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz U. z   2002 r. Nr 200 poz.1682 ze zm. )  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zarządza się pobór należności pieniężnych z   podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Koniecpol w   drodze inkasa.  

§ 2.  

Podatki z   terenu Miasta Koniecpol wpłacane będą przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta i   Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§ 3.  

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:  

1)   Pan Artur Cegieła - Piaski - Pękowiec  

2)   Pan Andrzej Kozak - Wólka  

3)   Pan Stefan Falana - Wąsosz  

4)   Pan Roman Klimasiński - Stanisławice  

5)   Pani Ewa Gutka - Kuźnica Grodziska  

6)   Pan Stanisław Kondracki - Kolonia Rudniki  

7)   Pan Marek Kalinowski - Łysiny  

8)   Pan Krzysztof Koza - Oblasy  

9)   Pani Joanna Nowak - Zagacie  

10)   Pan Włodzimierz Płatek - Łabędź  

11)   Pani Krystyna Pośpiech - Dąbrowa  

12)   Pan Janusz Pośpiech - Łysaków  

13)   Pani Krystyna Wawrzak - Rudniki  

14)   Pan Zbigniew Gorączka - Teresów  

15)   Pan Marian Skiba - Załęże  

16)   Pan Marcin Starczewski - Kuźnica Wąsowska  

17)   Pan Tadeusz Szymala - Okołowice  

18)   Pani Alina Wawszczak - Koniecpol Stary  

19)   Pan Stefan Wypart - Luborcza  

20)   Pan Leszek Wyżykowski - Zaróg  

21)   Pan Robert Koba - Teodorów  

22)   Pan Dariusz Śnioszek - Radoszewnica  

23)   Pani Beata Lubczyńska - Aleksandrów – Michałów  

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.  

§ 5.  

Zarządzenie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta i   Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

§ 6.  

Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   zainkasowanych kwot najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku podatkowego.  

§ 7.  

Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane druki ścisłego zarachowania i   zobowiązani są do ich zwrotu w   stanie niezniszczonym.  

§ 8.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »