| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/284/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pawłowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Przyjąć zasadę usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie bliżej niż 50m od placówek oświatowo- wychowawczych, obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych, obiektów administracji publicznej, obiektów służby zdrowia.

§ 2. Pomiaru odległości dokonuje się:

a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w §1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w §1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych uchwałą obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, za wyjątkiem przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/36/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002r.w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pawłowice miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »