| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 494/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami), art.9, art.28, art.30 §2,3,4 i art.47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 i 848)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Gminy.

§ 2.

1. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć:

1) Panią Małgorzatę Ocet,

2) Panią Joannę Baryła,

3) Panią Małgorzatę Kotuła

2. Pobór opłaty skarbowej dokonywany jest przez inkasentów wymienionych w ust.1 w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu ul. 3 Maja 20

§ 3.

1. Inkasentom wymienionym w §2 ust.1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od kwoty pobranej opłaty.

2. Na dowód pobrania opłaty skarbowej inkasenci wystawiają kwity z kwitariusza przychodowego /K-103/ pobranego z Urzędu Miasta Sosnowca.

§ 4.

1. Inkasenci wpłacają pobraną opłatę skarbową do kasy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na rachunek Gminy Sosnowiec w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pobrania.

2. Opłatę skarbową pobraną w ostatnim dniu roboczym miesiąca, inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na rachunek Gminy Sosnowiec w tym samym dniu.

§ 5.

Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej uchwały innej Osobie.

§ 6.

Rozliczanie pobranych w danym miesiącu wpłat na podstawie dowodów z kwitariusza następuje najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 7.

Wypłata wynagrodzenia za inkaso opłaty, o którym mowa w §3 ust.1, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 8.

Traci ważność Uchwała Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej z późniejszymi zmianami.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 10.

Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »