| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 494/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami), art.9, art.28, art.30 §2,3,4 i art.47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 i 848)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Gminy.

§ 2.

1. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć:

1) Panią Małgorzatę Ocet,

2) Panią Joannę Baryła,

3) Panią Małgorzatę Kotuła

2. Pobór opłaty skarbowej dokonywany jest przez inkasentów wymienionych w ust.1 w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu ul. 3 Maja 20

§ 3.

1. Inkasentom wymienionym w §2 ust.1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od kwoty pobranej opłaty.

2. Na dowód pobrania opłaty skarbowej inkasenci wystawiają kwity z kwitariusza przychodowego /K-103/ pobranego z Urzędu Miasta Sosnowca.

§ 4.

1. Inkasenci wpłacają pobraną opłatę skarbową do kasy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na rachunek Gminy Sosnowiec w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pobrania.

2. Opłatę skarbową pobraną w ostatnim dniu roboczym miesiąca, inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na rachunek Gminy Sosnowiec w tym samym dniu.

§ 5.

Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej uchwały innej Osobie.

§ 6.

Rozliczanie pobranych w danym miesiącu wpłat na podstawie dowodów z kwitariusza następuje najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 7.

Wypłata wynagrodzenia za inkaso opłaty, o którym mowa w §3 ust.1, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 8.

Traci ważność Uchwała Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej z późniejszymi zmianami.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 10.

Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »