| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/674/97 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 września 1997 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kościuszki w Bytomiu Stolarzowicach i nadanie jej nazwy - "Tęczowa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się przebieg ulicy Tęczowej wskazany w uchwale nr XLIV/674/97 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 września 1997 roku, przedłużając jej oś poza skrzyżowanie z ulicą Suchogórską. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/56/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/56/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Wnioskowane przez właściciela nadanie numeru adresowego nowo wybudowanemu budynkowi położonemu przy fragmencie drogi, która stanowi kontynuację ulicy Tęczowej, wymaga przedłużenia osi tejże ulicy.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »